Bilder fra byggeplass(18. februar) Arbeidene med Bygg 1 er godt i gang.

(20. februar) Byggene sett fra sør.

(14. des) Fra arbeider inne i C-leilighet.

(14. des) Inne i C-leilighet. Stort kjøkkenvindu.

(9. des) Fasade øst på det nærmeste ferdig.

(14. des) Flott mur på øvre plan er ferdig.

(9. des) Øvre plan brukes til parkering.

(9. des) Oversikt. Mange i arbeid på og i bygget.

(19. okt) Noe av fasaden er ferdig kledd.

(16. nov) Oversikt byggeplass.

(25. okt) Verandaer er også på plass.

(25. okt) Bygget reiser seg.

(7. okt) Veggelementer heises på plass.

(30. sept) Støping av gulv.

(7. aug) Terrenget heves.

(7. aug) Det blir fine murer.

(30. juli) Bygging av mur må utføres nøyaktig.

(8. juli) Oversikt over maskiner i virksomhet.

(8. juli) Mye materiell er kommet til byggeplassen. Alt skal nedi jorda.

(8. juli) Vegetasjonen er fjernet og det gjøres klart for graving for rør og kummer.

(28. juni) Området er ryddet.